something stupid

I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and heaviness in my head...


10.09.2017.

rhyme of another summer afternoon


I became everything I said I wouldn't.

21.08.2017.

I won't cry for yesterday

”Led je pucao i kršio se u meni, ostajući zgomilan. Sam sebi sam najveća prepreka, izgleda: htio sam da pišem o drugima, a mislio sam o sebi neriješenom.”
Meša Selimović, Tišine
Ne živim više po zaključcima i ne trudim se da svemu dam oblik i smisao. Ne mora mi sve biti logično. Razlikovanje ispravnog od neispravnog osjetim sama, ne treba mi niko reći. Ponekad čak i uživam u tom neispravnom. Mnogo češće sam sretna što znam razlikovati. I nemam potrebu da se objašnjavam drugima. Mada idalje želim da se objasnim sebi.
Sada samo hoću da naučim voljeti, ništa manje.


Stariji postovi


~honeeybee